بزرگترین کیک نوتلا ایران | بزرگترین کیک عروسی کرمان

برش بزرگترین کیک نوتلا ایران و بزرگترین کیک عروسی کرمان در اولین جشن عروسی من , کرمان . قنادی برنس , مجری بزرگترین کیک نوتلا ایران | بزرگترین کیک عروسی کرمان اولین جشن عروسی من , از ۲۱ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۶