در این مطلب تعدادی از اسامی و نام های اصیل و زیبای ترکی را همراه با معانی آنها برای سالن زیبایی قرار داده ایم. اسم آرایشگاه زنانه خارجی ، اسم دختر ترکی استانبولی ، اسم آرایشگاه زنانه ترکی ،  اسم سالن زیبایی ترکیه ، اسم خاص برای ارایشگاه زنانه ، اسم آرایشگاه ترکی ، اسامی آرایشگاههای خارجی

نام سالن زیبایی ترکی|اسم آرایشگاه زنانه ترکی|پیشنهاد اسم آرایشگاه خارجی

✓ آبا ، به معنی : مادر ABA
✓ آدای ، به معنی : نامزد ، کاندید ADAY
✓ آذر ، به معنی : آتش AZƏR
✓ آشقین ، به معنی : عبور کننده ، رد شونده AŞQIN
✓ آغ باتان ، به معنی : سفید رو،نام قدیم همدان AĞBATAN
✓ آغ بنیز ، به معنی : سفید رو ، دارای صورت روشن AĞBƏNIZ
✓ آغ بوجاق ، به معنی : گردن بلورین AĞBUXAQ
✓ آغ سو ، به معنی : سفید وش ، نورانی ، زیبا….. AĞSU
✓ آلا گوز ، به معنی : شهلا ALAGÖZ
✓ آلتینای ، به معنی : ماه طلائی ALTINAY
✓ آلماز ، به معنی : دافع ، رد کننده ALMAZ
✓ آلیاناق ، به معنی : سرخ گونه ، دارای لب های سرخ ALYANAQ
✓ آنا دولو ، به معنی : دارای ریشه اصلی ، مملو از مادر ANADOLU
✓ آی اولدوز ، به معنی : ماه و ستاره ، ستاره زیبا AYULDOZ
✓ آی ایشیق ، به معنی : نور ماه ، پرتو ماه AYIŞIQ
✓ آیوز ، به معنی : ماه رخ AYÜZ
✓ آیپارا ، به معنی : پاره ماه ، مهپاره AYPARA
✓ آیتای ، به معنی : عین ماه ، ماه وش ، لنگه ماه AYTAY
✓ آیتک ، به معنی : ماهوار،زیبا AYTƏQ
✓ آیدا ، به معنی : در وجود ماه ، ماه صفت AYDA
✓ آیتن ، به معنی : نزد ماه،در وجود ماه AYTƏN
✓ آیچین ، به معنی : برای ماه،مثل ماه AYÇIN
✓ آیسان ، به معنی : مثل ماه،دارای گذشته درخشان AYSAN
✓ آیسو ، به معنی : شبیه ماه،نور ماه AYSU
✓ آی سئل ، به معنی : سیل ماه،سیل زلال و شفاف AYSEL
✓ آیشن ، به معنی : ماه خندان، ماه شاد AYŞƏN
✓ آیفر ، به معنی : ماه صفت، با شکوه AYFƏR
✓ آی گول ، به معنی : گل سفید،گل خوشبختی AYGÜL
✓ آیلا ، به معنی : هاله ماه AYLA
✓ آیلار ، به معنی : خوبرویان، زیباها، ماه ها AYLAR
✓ آیلی ، به معنی : ماه وش،ماه صفت،ماهرخ
✓ آیلی سئل ، به معنی : سیل دارای ماه، سیل زلال AYLISEL
✓ آیلین ، به معنی : هاله اطراف ماه AYLIN
✓ آیمان ، به معنی : تمثیل کننده ماه،مثل ماه….. AYMAN
✓ آینار ، به معنی : انار سفید،انار زیبا….. AYNAR
✓ آینور ، به معنی : نور ماه، دارای انوار ماه AYNUR
✓ آیسوی ، به معنی : .پاکنژاد….. AYSOY
✓ آیشین ، به معنی : ماه پاره….. AYŞiN
✓ ائل ایستر ، به معنی : محبوبه خلق ELISTƏR
✓ ائل بزر ، به معنی : زینت دهنده خلق،مردم آرا ELBƏZƏR
✓ ائل چیچک ، به معنی : گل مردم ELÇIÇƏK
✓ ائلقیز ، به معنی : .دختر مردم،محبوبه خلق….. ELQIZ
✓ ائلمیرا ، به معنی : نمایانگر مردم،تمثیل کننده ملت ELMIRA
✓ ائلنور ، به معنی : نور مردم،چراغ مردم،راهنمای مردم….. ELNUR
✓ ائلناز ، به معنی : محبوب مردم،عشق مردم….. ELNAZ
✓ ارتئل ، به معنی : اسم خاص….. ƏRTEL
✓ اردوغان ، به معنی : قهرمان زا،قهرمان پرور ƏRDOĞAN
✓ ارسوی ، به معنی : قهرمان نژاد ƏRSOY
✓ ارکناز ، به معنی : ناز آزادی ƏRKNAZ
✓ ارگون ، به معنی : قهرمان روز،همیشه قهرمان ƏRGÜN
✓ اسین ، به معنی : نسیم،باد ملایم سحری ƏSIN
✓ ایپک ، به معنی : ابریشم،حریر IPƏK
✓ ایزیناز ، به معنی : خوش اثر،دااری رد خوشایند IZINAZ
✓ ایلای ، به معنی : ماه و سال ILAY
✓ اینجه بئل ، به معنی : کمر باریک INCƏBEL
✓ اینجه تئل ، به معنی : دارای موهای ظریف INCƏTEL
✓ اینجی قیز ، به معنی : دختر زیبا،دختر مثل مروارید INCIQIZ
✓ اینجی گؤز ، به معنی : دارای چشمان مثل مروارید،چشم براق INCIGÜZ
✓ اودئل ، به معنی : خلق آتش ODEL
✓ اودمان ، به معنی : آتشپاره،نشانگر آتش ODMAN
✓ اورمان ، به معنی : جنگل ORMAN
✓ اولماز ، به معنی : بی همتا،نشدنی،غیر ممکن OLMAZ
✓ اؤزگور ، به معنی : مستقل ÖZGÜR
✓ اؤزلم ، به معنی : حسرت ÖZLƏM
✓ اولدوز ، به معنی : ستاره ULDUZ
✓ اوزگون ، به معنی : متاسف،غمگین ÜZGÜN
✓ اولکر ، به معنی : ستاره سحری ÜLKƏR
✓ بالسان ، به معنی : مثل عثل،شیرین BALSAN
✓ باللی ، به معنی : شیرین،مثل عسل BALLI
✓ بورچین ، به معنی : غزال BURÇIN
✓ بورلا ، به معنی : بلند قامت،دارای گسوان بلند BURLA
✓ بیرجه ، به معنی : یگانه BIRCƏ
✓ چیلغین ، به معنی : عاشق،واله،مجنون ÇILĞIN
✓ چیچک ، به معنی : شکوفه،گل ÇIÇƏK
✓ دالغا ، به معنی : موج DALĞA
✓ داملا ، به معنی : قطره DAMLA
✓ دورنا ، به معنی : درنا DURNA
✓ دویغو ، به معنی : احساس DUYĞU
✓ دورو ، به معنی : صاف،بی آلایش،شفاف DURU
✓ دیلغم ، به معنی : نام آهنگ DILĞƏM
✓ دیلر ، به معنی : آرزومند و دارای آرمان DILƏR
✓ دنیز ، به معنی : دریا DƏNIZ
✓ فیدان ، به معنی : شکوفه،غنچه FIDAN
✓ گور سئل ، به معنی : سیل خروشان GURSEL
✓ گول آی ، به معنی : ماه خوشگل،ماه زیبا GÜLAY

بهترین سالن های زیبایی

اسم آرایشگاه زنانه جدید و زیبا برای سلیقه های مختلف :

✓ گول اؤز ، به معنی : گل رخ،خوشرو GÜLÜZ
✓ گول سان ، به معنی : گل تبار،مثل گل GÜLSAN
✓ گول شن ، به معنی : گل شاد GÜLŞEN
✓ گول گون ، به معنی : گل روز GÜLGÜN
✓ گولنار ، به معنی : گل انار GÜLNAR
✓ گولناز ، به معنی : گلناز،گل محبوب GÜLNAZ
✓ گول یاناق ، به معنی : گل گونه،گل رخ GÜLYANAQ
✓ گول یانار ، به معنی : گل سوزان،گل سرخ GÜLYANAR
✓ گول یاز ، به معنی : گل بهار GÜLYAZ
✓ گوموش تئل ، به معنی : دارای گیسوان نقره ای،نقره فام GÜMÜŞTEL
✓ گون آی ، به معنی : ماه و خورشید،روز روش….. GÜNAY
✓ گون ار ، به معنی : قهرمان روز، همیشه قهرمان GÜNƏR
✓ گونش ، به معنی : خورشید GÜNƏŞ
✓ گونئی ، به معنی : جنوب،آفتابگیر GÜNEY
✓ گوندش ، به معنی :  خورشید….. GÜNƏŞ
✓ گونده یاز ، به معنی : همیشه بهار،همیشه بهار GÜNDƏYAZ
✓ همرسین ، به معنی : نسترن HƏMƏRSIN
✓ کونول ، به معنی : قلب،دل KÖNÜL
✓ کپنک ، به معنی : پروانه KƏPƏNƏK
✓ کوسن ، به معنی : قهر کننده KÜSƏN
✓ کوسمز ، به معنی : گشاده رو،دل فراغ KÜSMƏZ
✓ لاچین ، به معنی : عقاب،شاهین LAÇIN
✓ لاله ، به معنی : لاله LALƏ
✓ لیلپار ، به معنی : گل چشمه،گل همیشه سبز در آب LILPAR
✓ لیمان ، به معنی : بندر LIMAN
✓ مارال ، به معنی : آهو،غزال،زیبا MARAL
✓ ماوی ، به معنی : نیلی،آبی MAVI
✓ ماراق ، به معنی : علاقه MARAQ
✓ ناردانا ، به معنی : دانه انار NARDANA
✓ نارگیله ، به معنی : دانه انار NARGILƏ
✓ ناریش ، به معنی : مثل انار،نارنج NARIŞ
✓ نازلی ، به معنی : پر عشوه NAZLI
✓ پارلار ، به معنی : منور میشود،نورانی میشود PARLAR
✓ پارلاق ، به معنی : درخشان،نورانی PARLAQ
✓ پینار ، به معنی : چشمه PINAR
✓ قارا گیله ، به معنی : سیاه چشم،دارای مزدمک سیاه QARAGILƏ
✓ قوقوش ، به معنی : پرنده قو QUQUŞ
✓ قومرال ، به معنی : خاکستری،خاکی QUMRAL
✓ قیز خانیم ، به معنی : دختر خانوم QIZXƏLIN
✓ قیل باش ، به معنی : دارای موهای دراز QILBAŞ
✓ قیزیللی ، به معنی : طلائی QIZILLI
✓ قیزیل تئل ، به معنی : مو طلائی QIZILTEL
✓ ساچلی ، به معنی : دارای موهای دراز و پرپشت SAÇLI
✓ ساناز ، به معنی : بی نظیر،بی همتا SANAZ
✓ سانای ، به معنی : محترم،شهره پاکی SANAY
✓ سانلی ، به معنی : معروف،مشهور؛نامدار SANLI
✓ سایین ، به معنی : عزیز،محترم SAYIN
✓ سولماز ، به معنی : همیشه شاداب SOLMAZ
✓ سونای ، به معنی : آخرین ماه،پرنده مانند SONAY
✓ سونر ، به معنی : آخرین قهرمان،آخرین دلاور SONƏR
✓ سونییا ، به معنی : سونیا SONYA
✓ سیرداش ، به معنی : همراز SIRDAŞ
✓ سیبل ، به معنی : مو طلائی SIBEL
✓ سئوین ، به معنی : شاد باش SEVIN
✓ سئلجان ، به معنی : سیل جان SELCAN
✓ سئون ، به معنی : دوست دارنده SEVƏN
✓ سئودا ، به معنی : عشق SEVDA
✓ سئوگی ناز ، به معنی : عشق ناز،پر محبت SEVGINAZ
✓ سئوگول ، به معنی : گل دوست SEVGÜL
✓ سئویل ، به معنی : فعل امر:مورد محبت قرار بگیر SEVIL
✓ سحر ، به معنی : صبح،آغاز روز SƏHƏR
✓ شن آی ، به معنی : ماه شاد،ماه خوشرو ŞƏNAY
✓ شن ائل ، به معنی : مردم شاد،مردم خندان ŞƏNEL
✓ شن یاز ، به معنی : بهار شاد،بهار خوش ŞƏNYAZ
✓ تامارا ، به معنی : کاملا جستجو کن،کاملترین TAMARA
✓ تامای ، به معنی : ماه تمام TAMAY
✓ تانسو ، به معنی : نور سحری،سوی فجر،شبنم TANSU
✓ تای سیز ، به معنی : بیتا،بی مثل TAYSIZ
✓ ترکان ، به معنی : ملکه TƏRKAN
✓ توران ، به معنی : نام کشور،ترکستان TURAN
✓ توووز ، به معنی : طاووس،منطقه در آذربایجان TOVUZ
✓ تویغون ، به معنی : مسرور TOYĞUN
✓ تویگون ، به معنی : شادزی،دارای روزگار خوش TOYGÜN
✓ تئللی ، به معنی : دارای موهای بلند و پر پشت TELLI
✓ تئلمان ، به معنی : ظریف،مثل مو TELMAN
✓ تئلناز ، به معنی : دارای موهای زیبا TELNAZ
✓ خانیم بال ، به معنی : ا خانوم کوچک XANIMBALA
✓ خاتین ، به معنی : زن خان،خاتون XATIN
✓ یاز گل ، به معنی : گل بهار YAZGÜL
✓ یاغیش ، به معنی : بارش باران،حالت بارش،باران YAĞIŞ
✓ یاغمور ، به معنی : باران YAĞMUR
✓ یانار گول ، به معنی : گل سوزان،گل سرخ YANARGÜL
✓ یایقاش ، به معنی : اسم خاص،ابرو کمان YAYQAŞ
✓ یئتر ، به معنی : کافی YETƏR
✓ یوکسل ، به معنی : سر بلند باش YÜKSƏL
✓ شان یاز ، به معنی : ….. بهار شاداب
✓ آیشین ، به معنی : ماهرو،نقره فام
✓ آیمان ، به معنی : ماه وش،تمثیل کننده ماه
✓ آیسوی ، به معنی : .. پاکنژاد

بهترین سالن های زیبایی

 اسم سالن زیبایی

اسم سالن زیبایی

 

 

اسم سالن زیبایی

نام سالن زیبایی ترکی|اسم آرایشگاه زنانه ترکی|پیشنهاد اسم آرایشگاه خارجی


هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.